Corona virus en afscheid nemen...

Plechtigheden met livestream

Het Corona virus houdt de hele wereld in de ban. Het is mooi om zien hoe iedereen tracht zijn steentje bij te dragen om samen dit virus te bestrijden. Jammer genoeg treffen de maatregelen ook de uitvaartsector en worden nabestaanden beperkt in hun manier van afscheid nemen.

Plechtigheden mogen tot nader order enkel nog in intieme kring worden gehouden, zowel in de kerk, het crematorium als in ons rouwcentrum. Het aantal aanwezigen is beperkt tot maximum 30 personen. Wie de plechtigheid wel en wie niet mag bijwonen, blijft een moeilijke beslissing voor de familie.

Gelukkig zijn er ondertussen digitale oplossingen en kunnen we voorzien in alternatieven voor de mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn:

Zodoende kan iedereen mee afscheid nemen vanop afstand en blijft niemand achter met een leegte...

Belangrijk en we blijven dit herhalen:

"Afscheid nemen, doen we samen"

maar tot verdere versoepeling van de maatregelen, met wat meer afstand.

Afscheid nemen en de maatregelen rond het Corona Virus. Meer info